Terug

Privacy policy

Privacy policy Proef Media BV (EventBranche.nl)

 

Dit is de privacy policy van Proef Media BV ("Proef Media BV"), de uitgever van EventBranche.nl. Proef Media BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.

 

Uw privacy rechten

Proef Media BV zet zich in om de privacy van onze gebruikers te beschermen en streeft ernaar om een veilige gebruikerservaring te bieden. Dit Privacy beleid beschrijft hoe we online gegevens verzamelen en gebruiken.

Door gebruik te maken van deze website of toepassing, gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en de overdracht van uw gegevens zoals is beschreven in dit

 

Privacy beleid

Als u niet wilt dat uw gegevens worden verzameld, gebruikt en overgedragen zoals is beschreven in dit beleid, kunt u uw toestemming voor ons Privacy beleid intrekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, klikt u hier om contact met ons op te nemen. Als u uw toestemming intrekt, worden uw account- en profielgegevens verwijderd van onze website.

Gegevens die op onze websites en toepassingen zijn verzameld, worden opgeslagen in onze eigen database.

 

Bereik van dit beleid

Dit beleid is van toepassing op informatie die we verzamelen of gebruiken op websites en toepassingen die eigendom zijn van of beheerd worden door Proef Media BV.

We maken een koppeling naar andere websites waarover we geen controle hebben. Proef Media BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites.

 

Verwerkte gegevens

Proef Media BV maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die u aan beheerders van websites verstrekt zonder dat u zich daar misschien bewust van bent. Wanneer u bijvoorbeeld deze website bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, het besturingssysteem dat u gebruikt, de internet browser waarmee u surft en in sommige gevallen de laatste internetpagina die u hebt bezocht.

 

Proef Media BV verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die u actief aan ons verstrekt zoals bijvoorbeeld uw naam, contactgegevens en profielfoto, uw opleidingsniveau, de naam van uw werkgever, uw functie en de bedrijfstak waarin u werkzaam bent. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u een account of een profiel aanmaakt, een abonnement, gids of nieuwsbrief aanvraagt, een test invult of content op deze website plaatst.

 

Doeleinden verwerking

De gegevens die u passief aan ons verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door Proef Media BV gebruikt. We doen dit om de kwaliteit, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren. De persoonsgegevens die u actief aan Proef Media BV verstrekt worden opgenomen in een gegevensbestand en gebruikt voor de volgende doeleinden.

(A) Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomsten en om u de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren.

(B) Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie en vacatures, om u aanbiedingen te doen, om u te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten van Proef Media BV en haar groepsmaatschappijen en om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties.

(C) Uw gegevens worden geanalyseerd om de informatie en aanbiedingen zo veel mogelijk op uw interesse af te stemmen.

(D) We gebruiken uw gegevens ten slotte ook om te voldoen aan op Proef Media BV rustende wet- en regelgeving.

Proef Media BV zal uw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven aan Proef Media BV of indien Proef Media BV daartoe wettelijk verplicht is.

In sommige gevallen kunt u via deze website doorlinken naar websites van derden. Proef Media BV is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacy beleid van deze derden. Ook is Proef Media BV niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van uw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers van deze website.

 

Indexering door zoekmachines

De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, kunnen in beginsel niet door externe websites, zoals zoekmachines, geïndexeerd worden. Alle overige door u geplaatste content wordt wel door zoekmachines geïndexeerd.

 

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Proef Media BV bewaart uw (persoons-)gegevens zo lang uw account of profiel in stand blijft of zo lang als de wet dat voorschrijft. Proef Media BV mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

 

Inzage, correctie en verwijdering

U kunt uw gegevens inzien en verzoeken om ze te laten corrigeren of verwijderen. Indien u een account of een profiel heeft, kunt u dit voor het grootste deel zelf doen, bijvoorbeeld via de profielpagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, stuurt u een bericht met uw naam en contactgegevens aan Proef Media BV B.V., afdeling Klantenservice, postbus 165 AD Doetinchem of een e-mail aan service@eventbranche.nl. In uw verzoek dient u zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van uw verzoek berichten we u over het verdere verloop van de procedure.

Proef Media BV zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Proef Media BV de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Proef Media BV stuurt u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Proef Media BV de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Proef Media BV de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Proef Media BV niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Proef Media BV de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Proef Media BV schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker Proef Media BV de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

 

Proef Media BV kan deze privacy en cookie policy eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze policy regelmatig op wijzigingen na te gaan.

 

Deze privacy policy is voor het laatst gewijzigd op 8 juni 2015.

Draai je scherm voor de beste ervaring